Korzo Lipno – dokončena instalace energeticky úsporných řešení

Na objektech C1, C2, C3 a A5, A7, A9 byla dokončena instalace střešních FVE včetně bateriového úložiště a byla osazena tepelná čerpadla typu monoblok se získáváním tepla ze vzduchu a ukládáním do vody. Bivalentním (sekundárním) zdrojem tepelné energie jsou vždy plynové kotle. Kombinací těchto řešení bylo docíleno energeticky úspornějších a více soběstačných objektů, které jsou navíc svým provozem šetrněšjí k životnímu prostředí.